E-poe kasutustingimused

 1. Üldtingimused
  • Käesolevad kasutustingimused kehtivad Little URBY OÜ (edaspidi müüja) ja kauba tellija (edaspidi ostja) vahel internetipoes aadressil www.littleurby.com.
  • E-poe kasutustingimused hakkavad müüja ja ostja vahel kehtima hetkel, kui kauba eest tasuda tulev summa on laekunud müüja arvelduskontole ning ostja on saanud e-posti vahendusel oma ostu kohta kinnituse.
  • Müüjal on õigus teha mistahes ajal e-poes muudatusi.
  • Peale käesolevate tingimuste reguleerivad e-poest kauba ostmisel tekkivaid õigussuhteid ka Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid.
  • Müüja ei vastuta tellitud kauba mittesihipärasest kasutamisest tekkinud kahjude eest, samuti kohaletoimetamise viivituse eest, kui selle on põhjustanud kaubavedu pakkuv ettevõte või mis on tingitud mitteteadaolevast vääramatust jõust (pr force majeure).
 2. Hind
  • E-poes on kaupade hinnad on märgitud nende juures.
  • Hindadele lisandub kauba kättetoimetamise tasu.
  • Kauba eest on võimalik tasuda ainult eurodes (€, euro).
  • Kõik hinnad sisaldavad käibemaksu.
 3. Klienditeenindus
  • Klienditeenindus töötab tööpäeviti kell 10.00–17.00 telefonil +372 5151774 ja e-posti aadressil info@littleurby.com.
  • E-kirjadele vastatakse kahe tööpäeva jooksul.
 4. Kauba tellimine
  • Kauba tellimiseks lisab ostja kauba ostukorvi, täidab nõutud andmeväljad ja valib kauba kohaletoimetamise koha kullerteenust pakkuvad Itella SmartPOST (ka Soome saatmise võimalus) ja OMNIVA.
  • Peale vajalike andmete esitamist kontrollib ostja, et ostukorvis olevad kaubad ja nende kohaletoimetamise koht on õige.
  • Ostja märgib linnukesega kinnituse, et on tutvunud e-poe kasutustingimusetega, neist aru saanud ja nõustub nendega.
  • Digitaalse kauba tellimisel kinnitab ostja, et on tutvunud kauba kirjelduses olevate tellimistingimustega.
  • Ostu eest saab ostja tasuda läbi turvalise Maksekeskuse kõikide Eesti maksekaartide ja interneti pangakontodega (Swedbank, SEB, Danske Bank, Krediidipank, LHV, Nordea). Lisaks on võimalik sooritada makse läbi pangaülekande.
 5. Tarneaeg
  • Pärast ostu sooritamist toimetab müüja ostjale kauba kohale kahe kuni viie (2–5) tööpäeva jooksul.
  • Kui müüjal ei ole tellitud kaupa võimalik tarnida põhjusel, et seda ei ole laos, kaup on otsas või muul mõjuval põhjusel, teavitab müüja sellest ostjat viivitamatult, kuid mitte hiljem kui kahe (2) tööpäeva jooksul.
  • Kui müüjal ei ole võimalik toimetada kaup kohale kahe kuni viie tööpäeva jooksul, on ostjal võimalik valida järgmiste variantide vahel.
   • Müüja tagastab ostjale ostusumma viivitamatult, kuid hiljemalt neljateistkümne (14) kalendripäeva jooksul peale ostjalt sellekohase e-kirja saamist.
   • Müüja asendab ostjale kõnealuse kauba samas väärtuses muu kaubaga (muude kaupadega)nende olemasolul.
   • Ostja ja müüja lepivad kokku uue tarneaja.
 1. Tellimuse muutmine ja sellest taganemine
  • Kui ostja on juba tellimuse teinud, kuid soovib seda muuta või sellest loobuda, võtab ta viivitamatult ühendust klienditeenindusega.
  • Ostja teatab klienditeenindusele tellimuse numbri, mida ta soovib muuta või tühistada.
  • Tellimuse tühistamise korral tagastab müüja ostjale ostusumma neljateistkümne (14) kalendripäeva jooksul peale ostjalt sellekohase e-kirja saamist.
 2. Kauba tagastamine
  • E-poest ostetud kaupa on ostjal võimalik tagastada neljateistkümne (14) kalendripäeva jooksul alates kauba kättesaamisest.
  • Kauba tagastamiseks saadab ostja e-kirja aadressil info@littleurby.com järgnevate andmetega:
   • tagastatav kaup,
   • tellimuse number.
  • Kauba tagastamiseks viib ostja selle Itella SmartPOSTi/OMNIVA pakiautomaati, sisestades SMS-iga sama uskoodi millega kauba kätte sai. Pakki tagastades tuleb sisestada ainult uksekood millega pakk kätte saadi ning see liigub automaatselt müüjale sobivasse pakiautomaati.
  • Tagastatav kaup ei tohi olla kahjustunud, peab olema originaalpakendis, täiskomplektne ja kasutamata.
  • Kauba tagastamise korral tagastab müüja ostjale ostusumma neljateistkümne (14) kalendripäeva jooksul alates päevast, mil tagastatav kaup jõudis müüjani.
  • Müüja kannab ostjale ostusumma tagasi samale arvelduskontole, millelt ostja oli müüjale selle kauba eest tasunud.
  • Kauba tagastamise kulud tasub ostja.
  • Digitaalseid kaupu ja ostja esitatud andmete järgi digitaalseid personaliseeritud kaupu ei ole võimalik tagastada.
 3. Nõuetele mittevastav kaup ja selle tagastamine või asendamine
  • Ostjal on õigus kaup tagastada või asendada juhul, kui see ei vasta kirjeldusele või on puudusega.
  • Nõuetele mittevastava kauba kohta tuleb ostjal esitada kaebus kohe, kui ta kauba puuduse avastab, kuid mitte hiljem kui võlaõigusseaduses pretensiooni esitamise tähtaja jooksul alates kauba kättesaamisest.
  • Nõuetele mittevastavast kaubast teavitamiseks saadab ostja müüjale e-kirja aadressil info@littleurby.com järgnevate andmetega:
   • kauba nimetus ja puuduse kirjeldus, võimaluse korral koos fotodega;
   • info kauba tagastamise või ümbervahetamise kohta;
   • tellimuse number.
  • Kauba tagastamise korral tagastab müüja ostjale ostusumma neljateistkümne (14) kalendripäeva jooksul alates päevast, mil tagastatav kaup jõudis müüjani.
  • Müüja kannab ostjale ostusumma tagasi samale arvelduskontole, millelt ostja oli müüjale selle kauba eest tasunud.
  • Nõuetele mittevastava kauba tagastamis- ja vahetamiskulud tasub müüja.
 4. Privaatsussätted. Andmete turvalisus
  • E-poe kasutamisega annab ostja müüjale selge ja teadliku nõusoleku enda sisestatud isikuandmete (tellija nimi, telefoninumber, e-posti aadress, pangaandmed) töötlemiseks käesolevates tingimustel.
  • Müüja kannab talle teatavaks saanud isikuandmed kliendiregistrisse ja kasutab neid müügiteenuse osutamiseks.
  • Kui ostja loob kasutajakonto, salvestab müüja tema sellega seoses esitatud isikuandmed süsteemi ning kasutab neid ainult tellimuste andmete töötlemiseks ja info kuvamiseks ostjale.
  • Isikuandmed, mis on vajalikud kauba kohaletoimetamiseks, edastab müüja kullerteenust osutavale ettevõttele üksnes hädavajalikus ulatuses.
  • Müüja saadab ostjale uudiskirju ja pakkumisi ainult juhul, kui ostja on selleks avaldanud soovi, märkides selle soovi tema kodulehel linnukesega vastavasisulises rubriigis.
  • Ostjal on igal ajal võimalik uudiskirjadest ja pakkumistest loobuda, teatades sellest müüjale e-kirja teel või võttes ära linnukese vastavasisulise teate eest oma kasutajakonto seadete rubriigis.
  • Ostjal on õigus kontrollida, muuta ja kõrvaldada teda puudutavaid isikuandmeid.
  • Müüja tagab ostja isikuandmete kaitse kõigi seadusest tulenevate turvameetmetega ja ei edastata tema isikuandmeid kolmandatele isikutele.